Archiwa tagu: Volvo

Volvo PV445 Duett – Polismyndigheten (Szwecja)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Volvo 440 – Korps landelijke politiediensten (Holandia)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Volvo 740 – Polismyndigheten (Szwecja)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Volvo 240 – Räddningstjänsten Mora (Szwecja)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Volvo 240 – Polismyndigheten (Szwecja)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Volvo 240 – Rijkspolitie (Holandia)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Volvo 850 – Straż pożarna (Polska)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Volvo 440 – Korps landelijke politiediensten (Holandia)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Volvo 850 – Politi- og lensmannsetaten (Norwegia)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Volvo 850 – Polismyndigheten (Szwecja)

Zaszufladkowano do kategorii Opis modelu | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz